Název Studenec pochází pravděpodobně od vrchu Studená horka (nyní pouze Horka). Svou roli tu mohla sehrát i návětrná poloha obce na výšině 516 m nad mořem. Nelze zcela popřít ani další variantu původu jména obce od studny, neboť v nejstarších pramenech se objevuje vedle jména Studeniecz i jméno Studnice.

Znak Studence

Znak Studence

Současný znak obcí Studenec a Zálesní Lhota pochází z roku 1996, kdy byl schválen Poslaneckou sněmovnu ČR a vyjadřuje osudy dnes integrovaných obcí Studenec a Zálesní Lhota, které byly v minulosti přes svou zeměpisnou blízkost značně odlišné.

V pečetní symbolice obou obcí se v minulosti objevovala postava Spravedlnosti s mečem a váhami v rukou. Spravedlnost, symbolizující pravomoc vesnického rychtáře, byla v případě Lhoty vložena dokonce do děleného štítu a neprávem považována za znak. Ve Studenci přenesli obraz ze staré pečeti na obecní razítko, kde postava Spravedlnosti stojí na trávníku vedle listnatého stromu.

Vlajka Studence

Vlajka Studence

Autor návrhu nové obecní symboliky Studence přenesl atributy Spravedlnosti, meč a váhy na čestné místo do návrhu znaku i praporu. Hlavním důvodem byla skutečnost, že jde o znamení v minulosti společné pro obě vesnice. Protože obě vesnice měly společné osudy v období vlády Albrechta z Valdštejna, je modrozlatá kombinace figur odvozená z valdštejnské heraldiky. Tři pruhy, černý, červený a stříbrný, upomínají na počátky Studence (tři dvory v majetku Trčků z Lípy, dělení a barvy jejich erbu jsou totožné). Ve druhé polovině znaku najdeme ostrev se čtyřmi suky v černé barvě na zlatém podkladě, část erbu Bergerů z Bergenthalu, posledních šlechtických majitelů Studence.

Rychlý překlad
Fond
Partneři
Studenec Vrchlabí Zuberec Kowary