• posílit spolupráci základních škol (učitelé společně vytvoří pro děti slovníček „We know how to communicate“
  • rozšířit jazykové znalosti účastníků projektu (slovníček „We know how to communicate“, konverzace při společných aktivitách)
  • spolupráce veřejné správy – zajistit propagační a informační materiály a výstavu „Poznejme přátele ze zemí V4“ (zámek ve Vrchlabí), webové stránky a facebook, Pexeso (Memory Game Visegrad).
Rychlý překlad
Fond
Partneři
Studenec Vrchlabí Zuberec Kowary