Hlavním cílem projektu je zvýšit povědomí o kulturní rozmanitosti na jedné straně a zvýšit podporu společné identity na straně druhé mezi jejími obyvateli s důrazem na školní děti.
V průběhu čtyřdenního „Setkání dětí zemí Visegradu ve Vrchlabí“ budou prezentovány partneři a země V4 na výstavě „Poznejme přátele ze zemí V4“ na zámku ve Vrchlabí. Prostřednictvím společných aktivit dojde k odstraňování jazykových a kulturních bariér. Lektoři ze Správy KRNAP děti při workshopech a celodenním výletě po horách blíže seznámí s životem a ochranou přírody v národním parku, kulturou a dědictvím horalů. Učitelé škol naváží vzájemnou spolupráci před vlastním setkáním a připraví pro děti vědomostní soutěž, slovníček „We know how to communicate“, závody v orientačním běhu a další soutěže. Prostřednictvím využívání ICT (společné webové stránky, facebook) se budou projektoví partneři prezentovat široké veřejnosti. Projekt bude prezentován rovněž v místním a regionálním tisku.

Rychlý překlad
Fond
Partneři
Studenec Vrchlabí Zuberec Kowary