Mezi dětmi a obyvateli je mapována nízká úroveň znalostí o kulturní rozmanitosti visegrádských regionů. Přestože Česká republika, Slovenská republika, Polsko tvoří komunitu ze stejné geografické oblasti, historicky mají tyto národy mnoho společného, přes to znalosti o sobě jsou neuspokojivé. To potvrzují i učitelé škol ve všech partnerských obcích a městech. Děti zpravidla neznají jazyk ani zemi našich sousedů. Partnery projektu spojuje život na území hor a národních parků, ale mnoho obyvatel ještě za poznáním sousední země nevycestovalo. V dětech se skrývá ponteciál pro zachování dědictví našich předků a prohlubování přátelství, poznávání a spolupráce do budoucna. Efektivní může být využití ICT (společné webové stránky, facebook). V oblasti Krkonoš dosud nebylo realizováno podobné setkání dětí ze zemí V4.

Rychlý překlad
Fond
Partneři
Studenec Vrchlabí Zuberec Kowary