Hlavní cílové skupiny

  • žáci základních škol ve věku 12-15
  • učitelé
  • veřejné instituce a úřady (Správa Krkonošského národního parku, Svaz měst a obcí ČR, Krajský úřad Královéhradeckého kraje …)
  • místní samosprávy

Projektu se zúčastní děti všech základních škol partnerů projektu. Kritériem výběru dětí bude věk, jazykové znalosti, prospěch, zájem o přírodu.

  • 64 dětí (16 dětí za každého partnera)
  • 8 učitelů (2 za každého partnera)
  • 8 představitelů obcí (2 za každého partnera)

Nepřímé cílové skupiny
Obyvatelé regionů V4
Stakeholdeři (poskytovatelé ubytování, stravování, autobusoví dopravci, návštěvníci výstavy – místní občasné, tuzemští i zahraniční turisté)

Rychlý překlad
Fond
Partneři
Studenec Vrchlabí Zuberec Kowary