Hlavním cílem projektu je zvýšení povědomí o kulturní rozmanitosti na jedné straně a zvýšení podpory společné identity na straně druhé mezi jejími obyvateli mimo oblast V4 s důrazem na školní děti. Prostřednictvím využívání ICT (společné webové stránky, facebook) se budou projektoví partneři prezentovat široké veřejnosti.

Rychlý překlad
Fond
Partneři
Studenec Vrchlabí Zuberec Kowary