Klíčovou prioritou projektu je vybudovat stabilní základ pro partnerství. Město Vrchlabí je partnerem města Kowary, město Studenec je partnerem obce Zuberec. Dobrá a intenzivní spolupráce partnerů probíhá již několik let a je předpokladem plynulého pokračování společných aktivit všech čtyř partnerů.
Prvním výstupem projektu bude slovníček „„We know how to communicate“. Tento slovníček budou společně vytvářet učitelé základních škol před konáním „Setkání dětí zemí Visegradu ve Vrchlabí“. Naučí se již dopředu spolu komunikovat především elektronickou cestou a telefonicky. Završením společné práce bude vytištění slovníčku, které zajistí leadpatner. Slovníček bude předán dětem a dalším účastníkům při setkání ve Vrchlabí i při dalších setkáních v budoucnu. Hlavní aktivitou projektu je 4denní „Setkání dětí zemí Visegradu ve Vrchlabí“. První den, při slavnostním zahájení budou děti, učitelé a představitelé municipalit prezentovat své země a obce, odkud pocházejí. Výstavu „Poznejme přátele ze zemí V4“ připraví ve vstupní hale budovy zámku ve Vrchlabí leadpartner ve spolupráci s partnerskými úřady. Výstava bude zahájena na účasti představitelů local and regional goverment, zástupců The Union of Towns and Communities Prag. Výstava bude přístupna široké veřejnosti a tedy i tuzemským i zahraničním turistům jeden měsíc.Druhý a třetí den budou děti pod dohledem lektorů a horských vůdců Správy KRNAP poznávat přírodu a život na horách, v národních parcích, seznamovat se s historií a kulturou místních obyvatel. Poslední den čeká děti orientační běh a vědomostní soutěž o zemích V4, které pro ně opět připraví učitelé. Účastníci setkání budou po celou do setkání společně ubytováni. Pro zábavu budou zakoupeny společenské hry. Stráví společně maximum času, aby mohlo dojít k co nejlepšímu vzájemnému poznání a následného udržení vzniklých vazeb a přátelství. Na památku všichni partneři obdrží Pexeso, které bude zhotoveno z fotografií partnerských obcí. Pexeso bude trvaleji připomínat realizovaný projekt. Aktivním a dlouhodobější výstupem projektu budou webové stránky projektu a facebook – pro udržování komunikace a kontaktů mezi dětmi, učiteli i ostatními účastníky projektu. Zájmem všech partnerů projektu je zajistit rotaci podobných setkání mezi zainteresovanými partnery do budoucna.

Rychlý překlad
Fond
Partneři
Studenec Vrchlabí Zuberec Kowary