PROJEKT

„THE START OF THE COOPERATION KRKONOŠE – TATRY“ 

INTERNATIONAL VISEGRAD FUND

Mezi dětmi  a obyvateli je mapována nízká úroveň znalostí o kulturní rozmanitosti visegrádských regionů. Přestože Česká republika, Slovenská republika, Polsko tvoří komunitu ze stejné geografické oblasti, historicky mají tyto národy mnoho společného, přes to znalosti o sobě navzájem jsou neuspokojivé. To potvrzují i učitelé škol ve všech partnerských obcích a městech. Děti zpravidla neznají jazyk ani zemi našich sousedů. Partnery tohoto projektu spojuje život na území hor a národních parků. V dětech se skrývá ponteciál pro zachování dědictví našich předků a prohlubování přátelství, poznávání a spolupráce do budoucna.
V oblasti Krkonoš doposud nebylo realizováno podobné setkání dětí ze zemí V4.

Klíčovou prioritou projektu je vybudovat stabilní základ pro partnerství. Město Vrchlabí je partnerem města Kowary, město Studenec je partnerem obce Zuberec. Dobrá a intenzivní spolupráce partnerů probíhá již několik let a je předpokladem plynulého pokračování společných aktivit všech čtyř partnerů.

Hlavní aktivitou projektu je 4denní „Setkání dětí zemí Visegradu ve Vrchlabí“. První den, při slavnostním zahájení budou děti, učitelé a představitelé municipalit prezentovat své země
a obce, odkud pocházejí. Výstavu „Poznejme přátele ze zemí V4“ připraví ve vstupní hale budovy zámku ve Vrchlabí vedoucí partner ve spolupráci s partnerskými úřady a školami. Výstava bude zahájena na účasti představitelů místní a regionální veřejné správy, představitelů Svazu měst a obcí ČR, Správy Krkonošského národního parku. Výstava bude přístupna široké veřejnosti a tedy i tuzemským i zahraničním turistům jeden měsíc. Druhý a třetí den budou děti pod dohledem lektorů a horských vůdců Správy KRNAP poznávat přírodu a život na horách, v národních parcích, seznamovat se s historií a kulturou místních obyvatel. Poslední den čeká děti orientační běh a vědomostní soutěž o zemích V4, které pro ně opět připraví učitelé. Účastníci setkání budou po celou do setkání společně ubytováni. Stráví společně maximum času, aby mohlo dojít k co nejlepšímu vzájemnému poznání
a následného udržení vzniklých vazeb a přátelství. Na památku všichni partneři obdrží Pexeso, které bude zhotoveno z fotografií partnerských obcí. Pexeso bude trvaleji připomínat realizovaný projekt. Aktivním a dlouhodobější výstupem projektu budou webové stránky projektu www.krkonose-tatry.eu a facebook – pro udržování komunikace a kontaktů mezi dětmi, učiteli i ostatními účastníky projektu.

Zájmem všech partnerů projektu je zajistit rotaci podobných setkání mezi zainteresovanými partnery do budoucna.

Rychlý překlad
Fond
Partneři
Studenec Vrchlabí Zuberec Kowary